Ach, co to jest za MAJ!  

Teraz dowolna wersja publikacji aż 20% taniej!

Do końca promocji zostało:

NOWOŚĆ

Teczka pracy pedagoga szkolnego.

380 stron treści w wersji papierowej oraz dostępnej online + regularne kwartalne aktualizacje. Narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych, analiza przypadków, scenariusze zajęć.

Co dostaniesz w ramach publikacji?

 • Rozwiązania krok po kroku
  Sposoby na rozwiązanie problemów z pracy pedagoga szkolnego
 • Sprawdzone metody pracy
  Efektywne metody i techniki, które z łatwością wprowadzisz do swojej szkoły
 • Dokumenty i scenariusze
  Gotowe wzory dokumentów pedagoga szkolnego oraz pomysłowe karty pracy i scenariusze zajęć
 • Wiedzę specjalistów
  Nasi eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Czy wiesz, że...?

13% nastolatków jest w stanie zagrażającym zdrowiu psychicznemu
27% nastolatków ma wszystkiego dość
33% nastolatków nie akceptuje swojego wyglądu

TECZKA PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Twoje wsparcie w codziennej pracy

Teczka pracy pedagoga szkolnego przygotowana jest specjalnie z myślą o pedagogach, psychologach szkolnych i osobach zaangażowanych w pracę z uczniami z problemami wychowawczymi.

Zespół autorów specjalistów dzieli się w niej sprawdzonymi metodami i gotowymi do bezpośredniego wdrożenia działaniami rekomendowanymi przez Radę Programową czasopisma „Głos Pedagogiczny”.

Teczka zawiera materiały i narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych, analizy przypadków, scenariusze zajęć przygotowane przez pedagogów i psychologów z wieloletnią praktyką, a także omówienie ważnych i kluczowych problemów współczesnej szkoły i jej uczniów (zaburzenia zachowania, problemy z emocjami, uzależnienia i cyberzagrożenia) oraz aktualnych kompetencji pedagoga.

Dlaczego warto

Co zyskasz, korzystając z Teczki pracy pedagoga szkolnego?

 

Zyskasz dostęp do sprawdzonych i skutecznych rozwiązań wszystkich problemów wychowawczych, wykorzystywanych w praktyce przez pedagogów i psychologów z wieloletnim doświadczeniem.

Dołączysz do grona wykwalifikowanych pedagogów, którzy potrafią szybko i sprawnie reagować w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów dzięki narzędziom przetestowanym w podobnych warunkach.

Podniesiesz swoje kompetencje nauczyciela specjalisty, wdrażając w życie działania związane z rozwojem zawodowym, samokształceniem i awansem zawodowym według najnowszych zasad.

Kompleksowa baza wiedzy zawsze pod ręką. Będziesz mieć pod ręką kompleksową bazę wiedzy i gotowe rozwiązania – otrzymasz praktyczne narzędzia w postaci wzorów dokumentów, kart pracy i scenariuszy zajęć, a także wiedzę naszych ekspertów

Co dostaniesz w ramach dostępu?

 • roczny dostęp online do e-wydania publikacji (wariant premium)
 • kwartalne aktualizacje w formie 2 zeszytów tematycznych (bezpłatne w wariancie premium)
 • dostęp na urządzeniach mobilnych (wariant premium)
 • wersję papierową teczki (wariant podstawowy)
 • dodatkowe dokumenty dostępne na portalu - ponad 220 dokumentów w formie PDF (wariant premium)

Spis treści

Co znajdziesz w środku

 • 1.1Pedagog w zreformowanej szkole
  • 1.1.1Rola i zadania pedagoga szkolnego w świetle nowych uregulowań prawnych
 • 1.2.Notatka służbowa w pracy pedagoga szkolnego
 • 1.3.Wdrażanie przez pedagoga szkolnego zmian związanych z reformą edukacji
 • 1.4.Innowacje i eksperymenty zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi
 • 1.5.Uprawnienia terapeutyczne pedagoga szkolnego
 • 1.6.Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży
 • 1.7Aktualne regulacje prawne dotyczące działalności pedagoga szkolnego
  • 1.7.1Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-pro&laktycznych
  • 1.7.2W jaki sposób dostosować program wychowawczo-pro&laktyczny do nowych regulacji prawnych
 • 1.8Jak zaangażować ucznia w promocję szkoły?
  • 1.8.1Jak zorganizować w szkole atrakcyjną imprezę, uroczystość lub wystawę?
 • 1.9.Przygotowanie badania ankietowego w pracy wychowawczej na przykładzie metody socjometrycznej
 • 1.10.Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • 2.1.Ja – pedagog, czyli trudy interwencji w szkole
 • 2.2.Jak wspomóc skuteczną adaptację nowych uczniów w szkole?
 • 2.3.Metody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
 • 2.4.Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na sukces edukacyjny ucznia
 • 2.5.Depresyjne dziecko w szkole
 • 2.6.Konstruktywna krytyka w komunikacji z uczniem
 • 2.7.Uczeń obarczony syndromem nieśmiałości
 • 2.8.Uczeń odrzucony przez rówieśników, izolowany, nieakceptowany
 • 2.9.Metody pomocy dla uczniów nieakceptowanych w klasie
 • 2.10.Praca z uczniem z problemami adaptacyjnymi w szkole/klasie
 • 2.11.Adaptacja, integracja, czyli jak dobrze rozpocząć rok szkolny
 • 2.12.Dysfunkcje rozwojowe źródłem problemów wychowawczych
 • 2.13.Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży
 • 2.14.Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole techniką kontraktów
 • 3.1.Zjawisko szkolnej przemocy
  • 3.1.1.Jak pracować z uczniem – sprawcą agresji
  • 3.1.2.JW jaki sposób pomóc uczniowi – o&erze agresji
  • 3.1.3.JMetody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
 • 3.2.Jak reagować na agresywne zachowania ucznia wobec nauczyciela
 • 3.3.Tolerancja wśród dzieci i młodzieży – scenariusz zajęć
  • 3.3.1.TOLERANCJA – warsztaty dla młodzieży i rodziców
 • 3.4.Ty głupku! Ale masz beznadziejny piórnik! − O agresywnych zachowaniach dzieci
 • 3.5.Mobbing w szkole – jak zapobiegać przemocy grupowej
 • 3.6.Obowiązki pedagoga szkolnego wobec ucznia krzywdzonego w szkole lub w domu
 • 3.7.Wyrażanie trudnych emocji
 • 4.1.Narkotyki
  • 4.1.1.Praca pedagoga z uczennicą uzależnioną od narkotyków – studium przypadku
  • 4.1.2.Rozpoznawanie zachowań narkotykowych
 • 4.2.Dopalacze
  • 4.2.1.Młodzież na dopalaczach – studium przypadku
 • 5.1.Uzależnienie od portali społecznościowych
 • 5.2.Komputer i Internet – zalety oraz zagrożenia. Projekt szkolny
 • 5.3.Gry komputerowe
 • 5.4.Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z cyberprzestrzeni
 • 6.1.O rozmawianiu z dziećmi i młodzieżą na temat życia seksualnego
 • 6.2.Jak rozmawiać z dzieckiem molestowanym seksualnie?
 • 6.3.Prostytucja nieletnich
 • 6.4.Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS
 • 7.1.Promocja zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności &zycznej
 • 7.2.Profilaktyka anoreksji i bulimii u młodzieży w działalności pedagogów szkolnych
 • 8.1.Zmiana regulacji prawnych dotyczących przestępstw popełnianych wobec dziecka
 • 8.2.Praca z uczniem z depresją
  • 8.2.1.Przykłady ćwiczeń budujących pozytywną samoocenę uczniów i wzmacniających poczucie ich własnej wartości
 • 8.3.Rozpoznanie środowiska rodzinnego ucznia
  • 8.3.1.Metody diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia
 • 8.4.Praca z uczniem – budowanie pozytywnej samooceny
 • 8.5.Indywidualna praca z dzieckiem doświadczającym rozwodu rodziców
 • 8.6.Praca z uczniem, który kłamie
 • 8.7.Praca z uczniem z cukrzycą
 • 8.8.Adolescencja – zrozumieć ucznia dorastającego
 • 9.1.Nie bądź obojętny na ADHD
  • 9.1.1.Reakcje najbliższego środowiska
  • 9.1.2.Praca z dzieckiem nadmiernie ruchliwym, ale bez ADHD
 • 9.2.Dysgra&a czy dyspraksja – jak zdiagnozować?
 • 9.3.Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • 9.4.Praca z uczniem z FAS
 • 9.5.Psychologiczne gry szkolne uczniów
 • 9.6.Praca w szkole z uczniem z zaburzeniami psychicznymi
 • 9.7.Rola pedagoga w koordynowaniu wsparcia uczniów ze spektrum autyzmu
 • 9.8.Porada i konsultacja − ważne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • 9.9.Pedagog jako realizator programu wychowawczo-pro&laktycznego szkoły
 • 9.10.Sposoby postępowania z uczniem z lękiem szkolnym
 • 9.11.Gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły
 • 10.1.Gdy rodzic pracuje za granicą
 • 10.2.Jak zorganizować efektywne zebranie z rodzicami?
  • 10.2.1.Współpraca z trudnym rodzicem
 • 10.3.Rozwód rodziców – wsparcie dla dziecka. Zbiór wskazówek dla rodziców, nauczycieli i pedagogów
 • 10.4.Przesadna kontrola dziecka – rozmowa z rodzicem
 • 10.5.Łagodzenie napięć i emocji w trudnych relacjach z rodzicami
 • 11.1.Nie bójmy się kon0iktów. Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne niezbędne w pracy pedagoga
  • Komunikacja interpersonalna w procesie negocjacyjnym
  • Negocjacje partnerskie i mediacje
 • 11.2.Psychologia udzielania porad
 • 11.3.Asertywność nauczyciela jako niezbędny składnik procesu wychowania
  • 11.3.1.Asertywność ważną umiejętnością w pracy pedagoga
  • 11.3.2.Asertywność – na czym polega i jak ją u siebie rozwijać?
 • 11.4.Dialog motywujący − skuteczna metoda w pracy pro&laktyczno-wychowawczo-terapeutycznej
 • 11.5.Prelekcja czy warsztat – w jaki sposób mówić na ważne tematy, by zainteresować uczniów, rodziców i nauczycieli?
 • 11.6.Prowokacyjne zachowania ucznia – metody skutecznego reagowania

Poznaj

Zespół autorski

Gwarancją rzetelności są autorzy, pedagodzy i psycholodzy z wieloletnią praktyką

Małgorzata Łoskot

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
 

Olga Woj

Neurodydaktyczka, trenerka kadry pedagogicznej i autorka szkoleń z efektywnych narzędzi edukacyjnych i biegłego czytania dla nauczycieli. Od 2020 r. dzieli się swoim doświadczeniem, tworząc kursy w ramach projektu „Mózg na Warsztat”. Założycielka szkoły języka angielskiego dla dzieci i twórczyni metody Discovery English. Zdobywczyni prestiżowej statuetki LIDER Branży Edukacyjnej 2020 i finalistka Tony Buzan Book Awards 2021 dzięki innowacji pedagogicznej „Kreatywny Umysł”.
 

Adriana Kloskowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie – filologia polska, językoznawstwo; mgr – filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, nauczanie j. polskiego jako obcego, wczesne wspomaganie rozwoju, autyzm, job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne, coaching kariery, zarządzanie oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym, doradcą zawodowym, egzaminatorem OKE, coachem, dyrektorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Wspiera innych w rozwoju, pasjonuje ją mózg, jest autorką publikacji w zakresie procesów uczenia się i wychowania.
 

Ilona Mazek

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Pracuje w Ośrodku Terapeutycznym MONAR w Rożnowicach, w Klinice Rodzina – Para – Jednostka Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz w szkole podstawowej.
 

Anna Krawczyk

Psycholog, specjalizacja psychologia sądowa i penitencjarna oraz psychologia zdrowia i niepełnosprawności. Ukończyła szkołę podyplomową w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania na warszawskiej SWPS. Jej kompetencje to: diagnoza przesiewowa zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, a także generalizacja i utrzymanie w czasie efektów terapii; podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów; programy wzmacniania rodziny; programy indywidualne dopasowane do konkretnych sytuacji w danej rodzinie. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, także profilaktyka krzywdzenia dzieci, profilaktyka uzależnień u dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji
 

Magdalena Goetz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.
 

Małgorzata Łuba

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Zamów publikację

Teczka pracy pedagoga szkolnego

Wybierz swoją wersję publikacji i czerp wiedzę z doświadczeń innych pedagogów!

WERSJA PODSTAWOWA

 * 

*

  zł brutto

 

W tym pakiecie:

 • Publikacja bazowa w wersji papierowej [380 stron]
 • Publikacja bazowa w wersji papierowej [380 stron]
 • Aktualne kwartalne aktualizacje w formie 2 e-zeszytów tematycznych**

* Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki w kwocie 43,05 zł brutto

** Kwartalne aktualizacje w cenie 310 zł netto (W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.)

WERSJA PREMIUM

 * 

*

zł brutto

 

W tym pakiecie:

 • E-wydanie publikacji bazowej [380 stron]*
 • Dostęp do e-wydania wszystkich aktualizacji w formie zeszytowej
 • Dokumentacja pedagoga szkolnego dostępna na portalu z możliwością pobrania [wzory dokumentów, ankiety, scenariusze, skrypty rozmów]

* Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu

Kalendarz aktualizacji publikacji znajdziesz tutaj

Akcja TO BYŁ MAJ objęła też wszystkie czasopisma, kompleksowe publikacje oraz certyfikowane kursy edukacyjne  

Sprawdź bogatą ofertę przygotowaną specjalnie na tę okazję!

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami!

FAQ

Najczęściej zadawane pytania