GW pączek
3 / 4
Budowanie relacji z uczniami
Rozwijanie kompetencji przyszłości