GW pączek
3 / 8
Budowanie relacji z uczniami
Rozwijanie kompetencji przyszłości