Uczeń z ADHD w szkole
7 / 8
Uniwersalne projektowanie lekcji jako metoda wdrażania edukacji włączającej
Wzmacnianie poczucia własnej wartości i samoakceptacji u dzieci i młodzieży