Uczeń z ADHD w szkole
8 / 19
Uniwersalne projektowanie lekcji jako metoda wdrażania edukacji włączającej
Wzmacnianie poczucia własnej wartości i samoakceptacji u dzieci i młodzieży