Kontrakt

Ten materiał jest dostępny
wyłącznie dla Prenumeratorów

Jeśli jesteś już Prenumeratorem

Kontrakt między uczniem, rodzicami, wychowawcą klasy i pedagogiem

Wzór umowy mającej na celu pomoc i wsparcie ucznia w próbie zmiany postawy, a także poprawę komunikacji w relacji uczeń–nauczyciel