NOWOŚĆ

Teczka pracy pedagoga szkolnego.

380 stron treści w wersji papierowej oraz dostępnej online + regularne kwartalne aktualizacje. Narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych, analiza przypadków, scenariusze zajęć.

KWIECIEŃ to miesiąc świadomości autyzmu, z tej okazji 20% rabatu przy zakupie teczki tylko do 30 kwietnia

Do końca promocji zostało:

Co dostaniesz w ramach publikacji?

 • Rozwiązania krok po kroku
  Sposoby na rozwiązanie problemów z pracy pedagoga szkolnego
 • Sprawdzone metody pracy
  Efektywne metody i techniki, które z łatwością wprowadzisz do swojej szkoły
 • Dokumenty i scenariusze
  Gotowe wzory dokumentów pedagoga szkolnego oraz pomysłowe karty pracy i scenariusze zajęć
 • Wiedzę specjalistów
  Nasi eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Czy wiesz, że...?

13% nastolatków jest w stanie zagrażającym zdrowiu psychicznemu
27% nastolatków ma wszystkiego dość
33% nastolatków nie akceptuje swojego wyglądu

TECZKA PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Twoje wsparcie w codziennej pracy

Teczka pracy pedagoga szkolnego przygotowana jest specjalnie z myślą o pedagogach, psychologach szkolnych i osobach zaangażowanych w pracę z uczniami z problemami wychowawczymi.

Zespół autorów specjalistów dzieli się w niej sprawdzonymi metodami i gotowymi do bezpośredniego wdrożenia działaniami rekomendowanymi przez Radę Programową czasopisma „Głos Pedagogiczny”.

Teczka zawiera materiały i narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych, analizy przypadków, scenariusze zajęć przygotowane przez pedagogów i psychologów z wieloletnią praktyką, a także omówienie ważnych i kluczowych problemów współczesnej szkoły i jej uczniów (zaburzenia zachowania, problemy z emocjami, uzależnienia i cyberzagrożenia) oraz aktualnych kompetencji pedagoga.

Dlaczego warto

Co zyskasz, korzystając z Teczki pracy pedagoga szkolnego?

 

Zyskasz dostęp do sprawdzonych i skutecznych rozwiązań wszystkich problemów wychowawczych, wykorzystywanych w praktyce przez pedagogów i psychologów z wieloletnim doświadczeniem.

Dołączysz do grona wykwalifikowanych pedagogów, którzy potrafią szybko i sprawnie reagować w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów dzięki narzędziom przetestowanym w podobnych warunkach.

Podniesiesz swoje kompetencje nauczyciela specjalisty, wdrażając w życie działania związane z rozwojem zawodowym, samokształceniem i awansem zawodowym według najnowszych zasad.

Kompleksowa baza wiedzy zawsze pod ręką. Będziesz mieć pod ręką kompleksową bazę wiedzy i gotowe rozwiązania – otrzymasz praktyczne narzędzia w postaci wzorów dokumentów, kart pracy i scenariuszy zajęć, a także wiedzę naszych ekspertów

Co dostaniesz w ramach dostępu?

 • roczny dostęp online do e-wydania publikacji (wariant premium)
 • kwartalne aktualizacje w formie 2 zeszytów tematycznych (bezpłatne w wariancie premium)
 • dostęp na urządzeniach mobilnych (wariant premium)
 • wersję papierową teczki (wariant podstawowy)
 • dodatkowe dokumenty dostępne na portalu - ponad 220 dokumentów w formie PDF (wariant premium)

Spis treści

Co znajdziesz w środku

 • 1.1Pedagog w zreformowanej szkole
  • 1.1.1Rola i zadania pedagoga szkolnego w świetle nowych uregulowań prawnych
 • 1.2.Notatka służbowa w pracy pedagoga szkolnego
 • 1.3.Wdrażanie przez pedagoga szkolnego zmian związanych z reformą edukacji
 • 1.4.Innowacje i eksperymenty zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi
 • 1.5.Uprawnienia terapeutyczne pedagoga szkolnego
 • 1.6.Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży
 • 1.7Aktualne regulacje prawne dotyczące działalności pedagoga szkolnego
  • 1.7.1Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-pro&laktycznych
  • 1.7.2W jaki sposób dostosować program wychowawczo-pro&laktyczny do nowych regulacji prawnych
 • 1.8Jak zaangażować ucznia w promocję szkoły?
  • 1.8.1Jak zorganizować w szkole atrakcyjną imprezę, uroczystość lub wystawę?
 • 1.9.Przygotowanie badania ankietowego w pracy wychowawczej na przykładzie metody socjometrycznej
 • 1.10.Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • 2.1.Ja – pedagog, czyli trudy interwencji w szkole
 • 2.2.Jak wspomóc skuteczną adaptację nowych uczniów w szkole?
 • 2.3.Metody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
 • 2.4.Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na sukces edukacyjny ucznia
 • 2.5.Depresyjne dziecko w szkole
 • 2.6.Konstruktywna krytyka w komunikacji z uczniem
 • 2.7.Uczeń obarczony syndromem nieśmiałości
 • 2.8.Uczeń odrzucony przez rówieśników, izolowany, nieakceptowany
 • 2.9.Metody pomocy dla uczniów nieakceptowanych w klasie
 • 2.10.Praca z uczniem z problemami adaptacyjnymi w szkole/klasie
 • 2.11.Adaptacja, integracja, czyli jak dobrze rozpocząć rok szkolny
 • 2.12.Dysfunkcje rozwojowe źródłem problemów wychowawczych
 • 2.13.Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży
 • 2.14.Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole techniką kontraktów
 • 3.1.Zjawisko szkolnej przemocy
  • 3.1.1.Jak pracować z uczniem – sprawcą agresji
  • 3.1.2.JW jaki sposób pomóc uczniowi – o&erze agresji
  • 3.1.3.JMetody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
 • 3.2.Jak reagować na agresywne zachowania ucznia wobec nauczyciela
 • 3.3.Tolerancja wśród dzieci i młodzieży – scenariusz zajęć
  • 3.3.1.TOLERANCJA – warsztaty dla młodzieży i rodziców
 • 3.4.Ty głupku! Ale masz beznadziejny piórnik! − O agresywnych zachowaniach dzieci
 • 3.5.Mobbing w szkole – jak zapobiegać przemocy grupowej
 • 3.6.Obowiązki pedagoga szkolnego wobec ucznia krzywdzonego w szkole lub w domu
 • 3.7.Wyrażanie trudnych emocji
 • 4.1.Narkotyki
  • 4.1.1.Praca pedagoga z uczennicą uzależnioną od narkotyków – studium przypadku
  • 4.1.2.Rozpoznawanie zachowań narkotykowych
 • 4.2.Dopalacze
  • 4.2.1.Młodzież na dopalaczach – studium przypadku
 • 5.1.Uzależnienie od portali społecznościowych
 • 5.2.Komputer i Internet – zalety oraz zagrożenia. Projekt szkolny
 • 5.3.Gry komputerowe
 • 5.4.Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z cyberprzestrzeni
 • 6.1.O rozmawianiu z dziećmi i młodzieżą na temat życia seksualnego
 • 6.2.Jak rozmawiać z dzieckiem molestowanym seksualnie?
 • 6.3.Prostytucja nieletnich
 • 6.4.Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS
 • 7.1.Promocja zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności &zycznej
 • 7.2.Profilaktyka anoreksji i bulimii u młodzieży w działalności pedagogów szkolnych
 • 8.1.Zmiana regulacji prawnych dotyczących przestępstw popełnianych wobec dziecka
 • 8.2.Praca z uczniem z depresją
  • 8.2.1.Przykłady ćwiczeń budujących pozytywną samoocenę uczniów i wzmacniających poczucie ich własnej wartości
 • 8.3.Rozpoznanie środowiska rodzinnego ucznia
  • 8.3.1.Metody diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia
 • 8.4.Praca z uczniem – budowanie pozytywnej samooceny
 • 8.5.Indywidualna praca z dzieckiem doświadczającym rozwodu rodziców
 • 8.6.Praca z uczniem, który kłamie
 • 8.7.Praca z uczniem z cukrzycą
 • 8.8.Adolescencja – zrozumieć ucznia dorastającego
 • 9.1.Nie bądź obojętny na ADHD
  • 9.1.1.Reakcje najbliższego środowiska
  • 9.1.2.Praca z dzieckiem nadmiernie ruchliwym, ale bez ADHD
 • 9.2.Dysgra&a czy dyspraksja – jak zdiagnozować?
 • 9.3.Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • 9.4.Praca z uczniem z FAS
 • 9.5.Psychologiczne gry szkolne uczniów
 • 9.6.Praca w szkole z uczniem z zaburzeniami psychicznymi
 • 9.7.Rola pedagoga w koordynowaniu wsparcia uczniów ze spektrum autyzmu
 • 9.8.Porada i konsultacja − ważne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • 9.9.Pedagog jako realizator programu wychowawczo-pro&laktycznego szkoły
 • 9.10.Sposoby postępowania z uczniem z lękiem szkolnym
 • 9.11.Gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły
 • 10.1.Gdy rodzic pracuje za granicą
 • 10.2.Jak zorganizować efektywne zebranie z rodzicami?
  • 10.2.1.Współpraca z trudnym rodzicem
 • 10.3.Rozwód rodziców – wsparcie dla dziecka. Zbiór wskazówek dla rodziców, nauczycieli i pedagogów
 • 10.4.Przesadna kontrola dziecka – rozmowa z rodzicem
 • 10.5.Łagodzenie napięć i emocji w trudnych relacjach z rodzicami
 • 11.1.Nie bójmy się kon0iktów. Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne niezbędne w pracy pedagoga
  • Komunikacja interpersonalna w procesie negocjacyjnym
  • Negocjacje partnerskie i mediacje
 • 11.2.Psychologia udzielania porad
 • 11.3.Asertywność nauczyciela jako niezbędny składnik procesu wychowania
  • 11.3.1.Asertywność ważną umiejętnością w pracy pedagoga
  • 11.3.2.Asertywność – na czym polega i jak ją u siebie rozwijać?
 • 11.4.Dialog motywujący − skuteczna metoda w pracy pro&laktyczno-wychowawczo-terapeutycznej
 • 11.5.Prelekcja czy warsztat – w jaki sposób mówić na ważne tematy, by zainteresować uczniów, rodziców i nauczycieli?
 • 11.6.Prowokacyjne zachowania ucznia – metody skutecznego reagowania

Poznaj

Zespół autorski

Gwarancją rzetelności są autorzy, pedagodzy i psycholodzy z wieloletnią praktyką

Małgorzata Łoskot

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
 

Olga Woj

Neurodydaktyczka, trenerka kadry pedagogicznej i autorka szkoleń z efektywnych narzędzi edukacyjnych i biegłego czytania dla nauczycieli. Od 2020 r. dzieli się swoim doświadczeniem, tworząc kursy w ramach projektu „Mózg na Warsztat”. Założycielka szkoły języka angielskiego dla dzieci i twórczyni metody Discovery English. Zdobywczyni prestiżowej statuetki LIDER Branży Edukacyjnej 2020 i finalistka Tony Buzan Book Awards 2021 dzięki innowacji pedagogicznej „Kreatywny Umysł”.
 

Adriana Kloskowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie – filologia polska, językoznawstwo; mgr – filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, nauczanie j. polskiego jako obcego, wczesne wspomaganie rozwoju, autyzm, job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne, coaching kariery, zarządzanie oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym, doradcą zawodowym, egzaminatorem OKE, coachem, dyrektorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Wspiera innych w rozwoju, pasjonuje ją mózg, jest autorką publikacji w zakresie procesów uczenia się i wychowania.
 

Ilona Mazek

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Pracuje w Ośrodku Terapeutycznym MONAR w Rożnowicach, w Klinice Rodzina – Para – Jednostka Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz w szkole podstawowej.
 

Anna Krawczyk

Psycholog, specjalizacja psychologia sądowa i penitencjarna oraz psychologia zdrowia i niepełnosprawności. Ukończyła szkołę podyplomową w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania na warszawskiej SWPS. Jej kompetencje to: diagnoza przesiewowa zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, a także generalizacja i utrzymanie w czasie efektów terapii; podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów; programy wzmacniania rodziny; programy indywidualne dopasowane do konkretnych sytuacji w danej rodzinie. Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, także profilaktyka krzywdzenia dzieci, profilaktyka uzależnień u dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji
 

Magdalena Goetz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.
 

Małgorzata Łuba

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

PROMOCJA!

KWIECIEŃ to miesiąc świadomości autyzmu,
z tej okazji 20% rabatu przy zakupie teczki tylko do 30 kwietnia

Promocja wygaśnie za:

Zamów publikację

Teczka pracy pedagoga szkolnego

Wybierz swoją wersję publikacji i czerp wiedzę z doświadczeń innych pedagogów!

WERSJA PODSTAWOWA

 * 

*

  zł brutto

 

W tym pakiecie:

 • Publikacja bazowa w wersji papierowej [380 stron]
 • Publikacja bazowa w wersji papierowej [380 stron]
 • Aktualne kwartalne aktualizacje w formie 2 zeszytów tematycznych**

* Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki w kwocie 43,05 zł brutto

** Kwartalne aktualizacje w cenie 369 zł netto (W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.)

WERSJA PREMIUM

 * 

*

zł brutto

 

W tym pakiecie:

 • E-wydanie publikacji bazowej [380 stron]*
 • Dostęp do e-wydania wszystkich aktualizacji w formie zeszytowej
 • Dokumentacja pedagoga szkolnego dostępna na portalu z możliwością pobrania [wzory dokumentów, ankiety, scenariusze, skrypty rozmów]

* Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu

Kalendarz aktualizacji publikacji znajdziesz tutaj

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami!

FAQ

Najczęściej zadawane pytania